Nam Ninh –Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn 6N5Đ

7.500.000 6.990.000

Thời gian: 6 ngày/ 5 đêm

Phương tiện: Đường bộ

Khách sạn: Tiêu chuẩn 4*, 02 người/ phòng