Tour Nam Ninh – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn 6N5Đ

7.500.000 7.390.000

Phương tiện : (Đường bộ/6 ngày 5 đêm)

Nhập cảnh : hộ chiếu còn hạn sử dụng 6 tháng